TERMA & SYARAT

Halaman ini memberitahu anda terma dan syarat (Terma & Syarat) yang kami
membekalkan mana-mana produk yang disenaraikan di laman web kami
www.sachainchidg.my kepada anda. Produk yang disenaraikan di Laman ini mungkin
dibekalkan terus oleh Dlynd Enterprise. Sila baca Terma & Syarat ini dengan teliti
sebelum memesan mana-mana produk dari laman web ini. Anda harus memahami
bahawa dengan memesan mana-mana produk kami, anda bersetuju untuk terikat
dengan Terma & Syarat ini. Anda boleh mencetak salinan Terma & Syarat ini. Sila ambil
perhatian juga bahawa penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma yang
terkandung dalam Dasar & Polisi Privasi dan ianya tertakluk tidak kira sama ada anda
memesan mana-mana produk daripada laman web mahupun atau tidak.

Kami mengambil serius tentang privasi. Kategori data peribadi yang kami proses
bergantung pada cara anda menggunakan perkhidmatan kami. Kami menggunakan
data peribadi anda untuk menyelaraskan perkhidmatan dalam talian dan untuk
menyediakan proses pembelian dan perkhidmatan kepada anda, untuk memenuhi
permintaan anda, untuk menghubungi anda mengenai produk dan perkhidmatan yang
disesuaikan yang mungkin menarik minat anda, untuk menyediakan hadiah cabutan
atau pertandingan, atau untuk menjalankan perkhidmatan pentadbiran yang berkaitan.
Semua data peribadi diproses mengikut undang-undang perlindungan data yang
berkenaan. Untuk versi penuh Dasar Privasi kami, sila lihat Dasar & Polisi Privasi.